Helpwch i ddatblygu Strategaeth Bwyd Da Caerdydd

Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 17 Chwefror – 17 Mawrth 2021

Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o unigolion a sefydliadau ar hyd a lled y ddinas. Mae’n gweithredu fel hyb i gysylltu’r bobl a’r prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo bwyd iach, cynaliadwy a moesegol ledled y ddinas; mae’n llais dros newid ehangach.

Cliciwch yma i ddarllen y strategaeth ddrafft

Ydych chi’n unigolyn neu’n deulu? Llenwch ein harolwg yma.

Ydych chi’n rhan o grŵp, sefydliad neu fusnes? Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad yma. 

Rydym am i bawb yn y ddinas gael llais, a helpu i lunio nodau, canlyniadau a chamau gweithredu ar gyfer strategaeth bwyd da Caerdydd. Rydym yn awyddus i gynifer o bobl â phosibl chwarae eu rhan wrth drawsnewid system fwyd Caerdydd yn un iach, cynaliadwy a ffyniannus sy’n grymuso pobl ac sy’n gysylltiedig.

Drwy rannu eich barn, byddwch yn cyfrannu at y strategaeth derfynol a fydd yn cael ei lansio yn ddiweddarach eleni, a fydd yn ein helpu i fonitro ein cynnydd a’n heffaith dros y tair blynedd nesaf.

Cofrestrwch i Gylchlythyr Bwyd Caerdydd