Food Cardiff loading now

Latest news

Mae astudiaeth gwyddoniaeth dinasyddion wedi canfod bod 71% o oergelloedd cartrefi a brofwyd yn gweithredu uwchlaw’r tymheredd diogel a argymhellir o 5°C.

Bydd Gŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd yn dychwelyd i’r ddinas ym mis Medi ac mae Bwyd Caerdydd yn cynnig grantiau i grwpiau cymunedol er mwyn eu helpu i gymryd rhan.

Mae Rhwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol Bwyd Caerdydd yn newid, a hynny er mwyn adlewyrchu cwmpas ac amrywiaeth y prosiectau y mae’n eu cefnogi. Enw’r grŵp bellach yw Cydweithfa Bwyd Cymunedol Caerdydd.

CYMRYD RHAN

Mae Bwyd Caerdydd yn credu bod y bwyd rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith fawr ar fywyd yng Nghaerdydd – nid yn unig ar iechyd pobl, ond ar gymunedau a busnesau, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd, a’r amgylchedd hefyd.

Gweledigaeth ein strategaeth newydd uchelgeisiol yw mai Caerdydd fydd un o’r lleoedd bwyd mwyaf cynaliadwy yn y DU.

Mae angen i bawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â Chaerdydd gymryd rhan

CYMRYD RHAN

YMUNWCH Â’R MUDIAD

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr, felly cymerwch ran.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae astudiaeth gwyddoniaeth dinasyddion wedi canfod bod 71% o oergelloedd cartrefi a brofwyd yn gweithredu uwchlaw’r tymheredd diogel a argymhellir o 5°C.

Bydd Gŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd yn dychwelyd i’r ddinas ym mis Medi ac mae Bwyd Caerdydd yn cynnig grantiau i grwpiau cymunedol er mwyn eu helpu i gymryd rhan.

Mae Rhwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol Bwyd Caerdydd yn newid, a hynny er mwyn adlewyrchu cwmpas ac amrywiaeth y prosiectau y mae’n eu cefnogi. Enw’r grŵp bellach yw Cydweithfa Bwyd Cymunedol Caerdydd.