Food Cardiff loading now

Latest news

Mae Gwesty Clayton, Caerdydd yn ymuno â Bwyd Caerdydd i helpu i ariannu ei Rwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol, sy’n cefnogi pobl sy’n ei chael

Am y tro cyntaf ers 2019 a’r pandemig 2019, cynhaliwyd cynhadledd wyneb-yn-wyneb Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, a hynny dros ddeuddydd heulog yng Ngholeg St. Catherine,

Y mis diwethaf, ar y 10fed o Fawrth, daeth 30 o unigolion, sefydliadau a busnesau i gyfarfod chwarterol rhwydwaith Bwyd Caerdydd. Fe wnaeth ein cyfarfod rheolaidd ddwyn ynghyd amrywiaeth eang o brosiectau bwyd cymunedol, cynhyrchwyr bwyd, manwerthwyr bwyd, deietegwyr, addysgwyr a swyddogion y sector cyhoeddus o bob cwr o’r ddinas.

CYMRYD RHAN

Mae Bwyd Caerdydd yn credu bod y bwyd rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith fawr ar fywyd yng Nghaerdydd – nid yn unig ar iechyd pobl, ond ar gymunedau a busnesau, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd, a’r amgylchedd hefyd.

Gweledigaeth ein strategaeth newydd uchelgeisiol yw mai Caerdydd fydd un o’r lleoedd bwyd mwyaf cynaliadwy yn y DU.

Mae angen i bawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â Chaerdydd gymryd rhan

CYMRYD RHAN

YMUNWCH Â’R MUDIAD

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr, felly cymerwch ran.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae Gwesty Clayton, Caerdydd yn ymuno â Bwyd Caerdydd i helpu i ariannu ei Rwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol, sy’n cefnogi pobl sy’n ei chael

Am y tro cyntaf ers 2019 a’r pandemig 2019, cynhaliwyd cynhadledd wyneb-yn-wyneb Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, a hynny dros ddeuddydd heulog yng Ngholeg St. Catherine,

Y mis diwethaf, ar y 10fed o Fawrth, daeth 30 o unigolion, sefydliadau a busnesau i gyfarfod chwarterol rhwydwaith Bwyd Caerdydd. Fe wnaeth ein cyfarfod rheolaidd ddwyn ynghyd amrywiaeth eang o brosiectau bwyd cymunedol, cynhyrchwyr bwyd, manwerthwyr bwyd, deietegwyr, addysgwyr a swyddogion y sector cyhoeddus o bob cwr o’r ddinas.