Food Cardiff loading now

Latest news

Mae Rhwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol Bwyd Caerdydd yn newid, a hynny er mwyn adlewyrchu cwmpas ac amrywiaeth y prosiectau y mae’n eu cefnogi. Enw’r grŵp bellach yw Cydweithfa Bwyd Cymunedol Caerdydd.

Mae Pettigrew Bakeries wedi mynd o nerth i nerth ers agor ei safle cyntaf gyferbyn â Pharc Fictoria, ac mae bellach yn gweithredu o dri safle ar draws y brifddinas, yn ogystal â masnachu mewn marchnadoedd ffermwyr lleol a gweithredu fel cyfanwerthwr hefyd.

Mae rhaglen beilot newydd wedi’i lansio yng Nghaerdydd sy’n ceisio sicrhau bod bwyd iach sy’n dda i’r blaned yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb – yn enwedig y rhai sy’n wynebu incwm isel ac anghydraddoldebau iechyd.

CYMRYD RHAN

Mae Bwyd Caerdydd yn credu bod y bwyd rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith fawr ar fywyd yng Nghaerdydd – nid yn unig ar iechyd pobl, ond ar gymunedau a busnesau, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd, a’r amgylchedd hefyd.

Gweledigaeth ein strategaeth newydd uchelgeisiol yw mai Caerdydd fydd un o’r lleoedd bwyd mwyaf cynaliadwy yn y DU.

Mae angen i bawb sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â Chaerdydd gymryd rhan

CYMRYD RHAN

YMUNWCH Â’R MUDIAD

Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth mawr, felly cymerwch ran.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae Rhwydwaith Manwerthu Bwyd Cymunedol Bwyd Caerdydd yn newid, a hynny er mwyn adlewyrchu cwmpas ac amrywiaeth y prosiectau y mae’n eu cefnogi. Enw’r grŵp bellach yw Cydweithfa Bwyd Cymunedol Caerdydd.

Mae Pettigrew Bakeries wedi mynd o nerth i nerth ers agor ei safle cyntaf gyferbyn â Pharc Fictoria, ac mae bellach yn gweithredu o dri safle ar draws y brifddinas, yn ogystal â masnachu mewn marchnadoedd ffermwyr lleol a gweithredu fel cyfanwerthwr hefyd.

Mae rhaglen beilot newydd wedi’i lansio yng Nghaerdydd sy’n ceisio sicrhau bod bwyd iach sy’n dda i’r blaned yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb – yn enwedig y rhai sy’n wynebu incwm isel ac anghydraddoldebau iechyd.