Food Cardiff loading now

Newyddion a Digwyddiadau

Dyma rai o uchafbwyntiau Gŵyl yr Hydref Bwyd Da Caerdydd, yn ôl y grwpiau bwyd, tyfu a chymunedol a drefnodd y digwyddiadau.

Ethos grŵp Bwyty Pasture yw defnyddio cynhyrchion lleol, hyrwyddo bwyd yn ei dymor a dileu gwastraff bwyd ac yn sgil hynny mae wedi ennill Gradd 3* ‘Food Made Good’ y Gymdeithas Bwytai Cynaliadwy – sy’n golygu mai Pasture yw’r bwyty annibynnol cyntaf yng Nghymru i gael yr achrediad arbennig hwn.

Mae Bwyd Caerdydd yn cefnogi cynllun peilot i ddatblygu cadwyni cyflenwi agroecolegol lleol newydd mewn ysgolion – gan ganolbwyntio’n benodol ar lysiau.

“Fel busnes, mae cynaliadwyedd, yr ardal leol a’r blaned mor bwysig i ni; ein nod bob amser yw gwneud cyn lleied o niwed i’r amgylchedd o’n cwmpas ag y bo modd ac rydym bob amser yn ymdrechu i wneud mwy lle bynnag y gallwn.”

Bydd Gŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd yn dychwelyd am y bedwaredd flwyddyn gyda rhaglen o ddigwyddiadau bwyd wedi’u trefnu ar draws y ddinas y

Bydd Gŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd yn dychwelyd am y bedwaredd flwyddyn gyda rhaglen o ddigwyddiadau bwyd wedi’u trefnu ar draws y ddinas y mis hwn i arddangos y mudiad bwyd da yn y ddinas.

Mae Carol Adams yn Gyfarwyddwr Food Adventure Social Enterprise Limited, ac yn sylfaenydd Back To Our Roots; prosiect sy’n dysgu pobl yng Nghymru sut i dyfu llysiau fel ocra a chalalŵ (callaloo).
Yn ein blog diweddaraf, mae Carol yn dweud wrthym pam bod hyn yn bwysig iddi

Elusen genedlaethol sy’n ceisio dileu tlodi bwyd, unigrwydd a gwastraff bwyd o bob cymuned yw FoodCycle. Fe gawson ni sgwrs gyda Suzanne Waring, Rheolwr Rhanbarthol FoodCycle yng Nghymru, i ddarganfod mwy.

Mae Gŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd yn dychwelyd am y bedwaredd flwyddyn ym mis Medi, ac mae Bwyd Caerdydd yn cynnig grantiau i grwpiau cymunedol ddathlu cyfoeth yr hydref a hyrwyddo bwyd tymhorol sy’n gyfeillgar i’r blaned.

Lansiwyd y rhaglen Pontio’r Bwlch i fynd i’r afael â’r her hon a chreu ffyrdd newydd o alluogi cymunedau sydd ag incwm isel a chymunedau ymylol i gael gwell cyfle i fwyta bwyd sy’n fforddiadwy, yn iach, ac yn llesol i’r blaned.

Ddiwedd y mis, fe’ch gwahoddir i ymuno ag unigolion, sefydliadau a busnesau o bob cwr o’r ddinas ar gyfer cyfarfod rhwydwaith nesaf Bwyd Caerdydd (rhwng 5 a 7pm ar 17 Gorffennaf)

Nod Diwrnod Ail-lenwi’r Byd, a gynhelir yn flynyddol ar 16 Mehefin, yw creu gweledigaeth amgen ar gyfer y dyfodol a chyflymu’r trawsnewidiad oddi wrth blastig untro a thuag at systemau ail-lenwi ac ailddefnyddio.