Food Cardiff loading now

Uncategorized @cy

Mae busnesau yng nghanol Caerdydd yn cael eu hannog i weithredu er mwyn helpu Caerdydd i ddod yn un o’r lleoedd mwyaf cynaliadwy yn

Ein hymgyrch #BwydDaCaerdydd yw ein cenhadaeth i wneud Caerdydd yn un o leoedd bwyd mwyaf cynaliadwy y DU – drwy ofyn i bobl o

Mae miloedd o bobl ar hyd a lled Caerdydd wedi mynychu gweithdai, gwleddoedd cymunedol, a digwyddiadau’n ymwneud â bwyd da dros y pedair wythnos diwethaf, fel rhan o drydedd Gŵyl Hydref flynyddol Bwyd Da Caerdydd – sef rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau ar hyd da lled y ddinas.

Darparodd Bwyd Caerdydd a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) grantiau i 20 o wahanol ysgolion a grwpiau cymunedol i dalu cost cynnal digwyddiad fel rhan o ŵyl – gyda sefydliadau cymunedol eraill hefyd yn ymuno drwy gynnal eu digwyddiadau eu hunain a hunanariannwyd.

Bydd trydedd Gŵyl Bwyd Da flynyddol yr Hydref Caerdydd yn digwydd rhwng 10 Medi a 16 Hydref 2022. Mae Bwyd Caerdydd a Cyngor Trydydd

Ddoe, (Dydd Iau, 3 Chwefror), bu Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn ymweld â Phantri Dusty Forge yng Nghaerdydd i ddysgu mwy

Mae rhaglen sydd wedi ennill sawl gwobr am drawsnewid meysydd chwarae ysgolion yn erddi ffrwythau a llysiau awyr agored bywiog wedi’i lansio’n swyddogol yng Nghaerdydd.

Mae miloedd o bobl ar draws y ddinas wedi cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref gyntaf Bwyd Da Caerdydd. Trefnodd grwpiau cymunedol, gerddi, busnesau

Mae grwpiau cymunedol, gerddi, cymdogaethau, marchnadoedd a mentrau cymdeithasol yn dod at ei gilydd y mis hwn i greu gŵyl bwyd a thyfu newydd

Bwydd Caerdydd a Bydd grŵp Bwyd a Thlodi Bwyd Caerdydd yn cael cyllid gwerth £17,000 i gefnogi plant a theuluoedd sy’n wynebu perygl ansicrwydd

Heddiw (14.6.21), cyhoeddwyd bod Caerdydd wedi ennill gwobr Arian Sustainable Food Places, sy’n golygu mai dyma’r lle cyntaf yng Nghymru ac un o ddim

Eisiau sefydlu cydweithfa fwyd, pantri neu fath arall o Fanwerthu Bwyd Cymunedol? Mae’r Ilyfryn hwn yn ymdrech gydweithredol rhwng Ysgol Busnes Caerdydd a Bwyd

Heddiw, cafodd Cymru lwyddiant yn ail Seremoni Wobrwyo flynyddol Pys Plîs lle y cyhoeddwyd enwau’r enillwyr a’r ail orau ar gyfer y cynnydd a