Food Cardiff loading now

Cofrestrwch neu mewngofnodwch nawr i wneud eich adduned - diolch!.

Cofrestru Mewngofnodi

Mae llawer o resymau pam mae siopa’n lleol yn beth da – gall fod yn fwy ecogyfeillgar, mae’n cadw eich arian yn cylchredeg yn eich economi leol a gall arbed amser ac arian i chi.

Gall deimlo’n frawychus newid hen arferion siopa, ond mae hyd yn oed cyfnewid un peth y mis yn fuddiol. A wyddoch chi byth pa bethau newydd y gallech eu darganfod – o ryseitiau a chynhwysion newydd, i rannau newydd o’r ddinas i’w harchwilio.

Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i ddod o hyd i farchnadoedd a siopau gerllaw neu ddod o hyd i fanwerthwr ar-lein a fydd yn danfon nwyddau at eich drws.

Ac os gwyddoch am enghraifft wych sydd ddim ar ein rhestr, rhannwch hynny gyda ni ac eraill ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #BwydDaCaerdydd.

MARCHNADOEDD

SIOPAU AIL-LENWI

BWYDYDD RHYNGWLADOL

MANWERTHWYR AR-LEIN