Food Cardiff loading now

Cofrestrwch neu mewngofnodwch nawr i wneud eich adduned - diolch!.

Cofrestru Mewngofnodi

Fel busnes, gallwch ddefnyddio pŵer eich cadwyn gyflenwi i gael effaith gadarnhaol.

Mae newid i gyflenwr lleol sydd â chenhadaeth gymdeithasol yn golygu bod yr arian yr oeddech yn ei wario beth bynnag bellach yn gwneud daioni yn y gymuned. Maen nhw’n cael eu rhedeg fel busnesau – yn union fel eich holl gyflenwyr eraill – ond maen nhw hefyd yn mynd i’r afael â phroblemau ac yn helpu pobl.

Er enghraifft, mae Gardd Salad Caerdydd ym Mharc Bute yn cyflenwi salad a llysiau ffres i gaffis a bwytai ar hyd a lled y ddinas, yn ogystal â chefnogi pobl ddifreintiedig.

Edrychwch ar y cyfeiriadur isod – mae yna gwmnïau sy’n cynnig gwasanaethau hyfforddi, lleoliadau, glanhau ac ailgylchu, arlwyo digwyddiadau a llawer mwy. Edrychwch i weld a allech newid cyflenwyr er mwyn sicrhau bod eich cadwyn gyflenwi yn gwneud gwahaniaeth.