Am Bwyd Caerdydd

Mae’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith enfawr ar fywyd yng Nghaerdydd — nid yn unig ar ein hiechyd, ond ar ein cymunedau a’n busnesau, ffermwyr unigol, a’r amgylchedd hefyd. Dyna pam rydyn ni wedi dechrau Bwyd Caerdydd.
Rydyn ni’n meddwl y dylai bwyd fod yn dda i bobl, yn dda i lle rydyn ni’n byw, ac yn dda i’n planed yn ogystal â bod yn fforddiadwy ac yn flasus. Mae bwyd da yn creu cymunedau cryf, iach. Mae’r ffordd y caiff ei gynhyrchu yn parchu pobl, anifeiliaid a’r amgylchedd naturiol a’r ffordd y caiff ei werthu yn cefnogi’r economi leol.
Rydym am annog pawb i helpu. Boed yn unigolyn, yn deulu, yn fusnes bach, yn elusen, neu’n rhan o sefydliad mawr, gallwch wneud rhywbeth. Gallwn wneud gwahaniaeth mawr gyda’n gilydd, felly dewch i gymryd rhan.

Cylchlythyrau Bwyd Caerdydd

Chwefror 2020: Saesneg | Cymraeg
Tachwedd 2019: Saesneg | Cymraeg 
Hydref 2019: Saesneg | Cymraeg 
Medi 2019: Saesneg | Cymraeg

cover1

Sut y dechreuodd Bwyd Caerdydd

Yn 2013, dyfarnwyd arian i Gyngor Bwyd Caerdydd i helpu Caerdydd i weithio tuag at ennill y statws Dinas Bwyd Cynaliadwy. A ganwyd Bwyd Caerdydd.
Roedd Caerdydd yn un o chwe dinas yn y DU i gael arian drwy’r Rhaglen Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy. Oherwydd yr arian rydym wedi gallu cyflogi Pearl, ein Cydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy.

Mae Bwyd Caerdydd yn fudiad bwyd y gall pawb gymryd rhan ynddo. Felly dewch i ymuno â Bwyd Caerdydd heddiw!