Am Bwyd Caerdydd

Mae’r bwyd yr ydym yn ei fwyta yn cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghaerdydd – nid yn unig ar ein hiechyd, ond ar ein cymunedau a’n busnesau, ffermwyr unigol, a’r amgylchedd hefyd. Dyma pam yr ydym wedi dechrau Bwyd Caerdydd.

Rydym ni o’r farn y dylai bwyd fod yn dda i bobl, yn dda i’r man lle rydym yn byw, ac yn dda i’n planed yn ogystal â bod yn fforddiadwy ac yn flasus.

Rydym eisiau annog pawb i helpu. P’un ag ydych yn unigolyn, yn deulu, yn fusnes bach, yn elusen neu’n rhan o sefydliad mawr, gallwch wneud rhywbeth. Gallwn wneud gwahaniaeth mawr gyda’n gilydd, felly cymerwch ran.

Rydym yn gweithio gyda phob math o bobl a sefydliadau – o ysgolion a bwytai i elusennau lleol a’r Cyngor—yn rhoi cyngor a chefnogaeth i’w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am fwyd.

cover1

Sut y dechreuodd Bwyd Caerdydd

Yn 2013, cafodd Cyngor Bwyd Caerdydd arian i helpu Caerdydd i weithio tuag at fod yn Ddinas Bwyd Cynaliadwy. Sefydlwyd Bwyd Caerdydd.

Roedd Caerdydd yn un o chwe dinas yn y DU i gael cyllid trwy’r Rhaglen Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy. Diolch i’r cyllid rydym wedi gallu cyflogi Katie, Cydlynydd Bwyd Caerdydd.

Rydym yn lwcus; mae llawer yn mynd ymlaen yng Nghaerdydd yn barod.

A wyddoch chi fod gennym 25 o gydweithfeydd bwyd yng Nghaerdydd, lle’r ydym yn gallu prynu bagiau fforddiadwy o ffrwythau a llysiau bob wythnos? Neu fod gerddi cymunedol a phrosiectau tyfu lle gallwch fynd i ddysgu sut i dyfu bwyd? Ewch i’n map ‘Dod o hyd i’r agosaf’ i weld beth sy’n mynd ymlaen yn eich ardal chi.

Beth bynnag yw eich cyllideb, gallwch fwyta bwyd iach, lleol sy’n fforddiadwy ac yn flasus. Rydym yn rhannu awgrymiadau siopa tymhorol, yn rhoi gwybod i chi beth sy’n digwydd yn ymwneud â bwyd yn lleol, ac yn rhoi syniadau i chi am yr hyn i’w goginio gartref.

Mae Bwyd Caerdydd yn fudiad bwyd y gall pawb gymryd rhan ynddo. Felly dewch ymlaen, ymunwch â mudiad bwyd Caerdydd heddiw!