Food Cardiff loading now

Ym mis Tachwedd 2022, cynhaliodd Bwyd Caerdydd ddigwyddiad fel rhan o’r Prosiect Ffermio Ymylol, er mwyn dod â rhanddeiliaid yn y rhanbarth ynghyd i ystyried sut i gynyddu cynhyrchiant bwyd amaethecolegol yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r rhwystrau, y cyfleoedd a’r camau gweithredu posibl y gwnaeth y 22 o randdeiliaid eu nodi yn ystod y gweithdy.