Food Cardiff loading now

Cofrestrwch neu mewngofnodwch nawr i wneud eich adduned - diolch!.

Cofrestru Mewngofnodi

Mae rhwydwaith Bwyd Caerdydd ar agor i unrhyw un sydd â diddordeb ym mwyd y ddinas.

Cynhelir cyfarfodydd bob dau fis naill ai ar ‘zoom’ neu wyneb yn wyneb. Maen nhw fel arfer yn cynnwys diweddariadau ar yr holl brosiectau y mae Bwyd Caerdydd a’i bartneriaid yn gweithio arnynt. Felly maen nhw’n ffordd wych o gael gwybodaeth am beth sy’n digwydd, cwrdd â phobl newydd a darganfod ffyrdd o gymryd rhan.