Rheolwr newydd yn bwriadu dod â ‘bywyd go iawn’ i Farchnadoedd Ffermwyr Caerdydd

Mae Rheolwr Menter newydd wedi’i benodi i reoli un o farchnadoedd ffermwyr mwyaf sefydledig Caerdydd.

Penodwyd Carol Adams yn ddiweddar yn Rheolwr Menter Riverside Real Food; a greodd marchnad ffermwyr gwreiddiol Caerdydd sy’n ymddangos ar Arglawdd Taf bob wythnos (gyferbyn â Stadiwm y Principality).

Carol at Riverside Farmers Market

Caiff y farchnad (wnaeth ddathlu ei phen-blwydd yn 20 yn ddiweddar) ei hadnabod yn eang fel un o brif atyniadau bwyd prifddinas Cymru ac mae’n arddangos rhai o gynhyrchwyr bwyd gorau Cymru.

Ers ei lansio yn 1998 gan grŵp o bobl leol oedd yn dwlu ar fwyd, mae’r farchnad wedi tyfu i ddod yn un o farchnadoedd ffermwyr gorau’r DU, ac mae bellach yn cynnwys chwaer-farchnad yn y Rhath, a marchnad ar ddydd Gwener yn Rhiwbeina.

Mae penodiad Carol i’r tîm Bwyd Go Iawn Glan-yr-afon yn teimlo’n naturiol iawn; mae’r fenyw o dras Bahamaidd-Americanaidd wedi bod yn gysylltiedig â’r sin fwyd yn ne Cymru ers tro byd. Yn ymgynghorydd allanol Agrifood cofrestredig, sefydlodd ei chwmni twristiaeth bwyd ei hun yn 2013, Food Adventures, a chyn bo hir daeth hwnnw’n gydweithrediaeth yn hyrwyddo rhannu sgiliau’n rhyngwladol a chyfnewidfeydd dysgu drwy fwyd.

Ym mis Mawrth 2015, sefydlodd grŵp de-ddwyrain Cymru ar gyfer y mudiad Slow Food; sefydliad nid er elw sy’n ceisio hyrwyddo ffordd well i fwyta, dathlu traddodiadau bwyd cyfoethog, ac amddiffyn bioamrywiaeth bwytadwy.

Bellach, yn ei swydd ddiweddaraf fel Rheolwr Menter Bwyd Go Iawn Glan-yr-afon, mae Carol wedi lansio ei menter newydd o’r enw Bwyd Go Iawn Bywyd Go Iawn.  Ei nod yw dathlu’r ffyrdd y mae bwyd yn ein cysylltu ni â’n diwylliant, hanes, llesiant, celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth, iechyd, tirwedd a chymuned.

Bydd Bwyd Go Iawn Bywyd Go Iawn yn cael ei gynnal yn fisol ym Marchnad y Rhath a/neu Glan-yr-afon, a bydd yn cynnwys digwyddiadau anffurfiol o arddangosiadau coginio, arddangosiadau crefft, cerddoriaeth, dawns, barddoniaeth, dosbarthiadau ffitrwydd – a mwy.

Eglurodd Carol, “Gan fod y farchnad wedi dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed yn ddiweddar, mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â’r tîm. Hoffwn ddefnyddio’r momentwm hwnnw i helpu’r gymuned i gydnabod manteision marchnad wythnosol fel hon. Ein gobaith yw, pan fyddwch yn ymweld â’r farchnad byddwch yn cael bwyd go iawn, ond hefyd cyfle i ddarganfod cyfoethogrwydd bywyd go iawn yn eich cymuned.”

Dysgwch fwy yma.

Leave a Reply