Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau’r Ysgol, Bwyd a Hwyl

Mae’r Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau’r Ysgol, Bwyd a Hwyl yn rhaglen amlasiantaeth sydd wedi ennill gwobrau a’i nod yw cynnig prydau o safon, sgiliau maeth, addysg chwaraeon a gweithgareddau ymgyfoethogi i blant sy’n byw mewn ardaloedd anghenus yng Nghymru. Wedi ei ddatblygu a’i dreialu yng Nghaerdydd yn 2015, Mae bwyd a Hwyl bellach yn cael ei gyflwyno i ysgolion ledled Cymru dan oruchwyliaeth CLlLC a gyda chefnogaeth Bwyd Caerdydd.

Am fyw o wybodaeth cyfeiriwch at yr adnoddau canlynol:

Food and Fun in Cardiff, Soil Association
Bwyd a Hwyl Caerdydd
Fideo GIG Cymru
School Holiday Food Provision in the UK: A Qualitative Investigation of Needs, Benefits, and Potential for Development
Adroddiad Gwerthuso RhGGY gan CLlLC
SHEP and Wellbeing of Future Generations 2016
Erthygl ar Gyfoethogi Bywydau Plant
2 Gyfweliad Radio Cardiff At One
BBC Victoria Derbyshire – Prydau Ysgol Am Ddim i Blant yn Ystod Gwyliau Ysgol
The Guardian – Prydau Ysgol Am Ddim yng Nghymru
Effaith glybiau gwyliau ar ansicrwydd bwyd y cartref – Astudiaeth beilot
Rhieni a staff yn Ysgol Arbennig Riverbank yn disgrifio pam fod Bwyd a Hwyl mor bwysig

 

Gwobr Newid am Oes LACA 2017
Gwobr Iechyd a Maeth Catey 2017
Gwobr CSR Educatering 2016
Gwobr Gwella Iechyd a Llesiant a Lleihau Anghyfartaledd GIG Cymru 2016
Gwobr Effaith Gymdeithasol ac Amrywiaeth Footprint 2016
Gwobr Advancing Healthcare Iechyd Cyhoeddus Lloegr am gyfraniadau i iechyd cyhoeddus 2016
Gwobr PS100 Iechyd a Maeth Gwobrau Arlwyo Cost Sector 2016
Gwobr Ymgysylltiad Cymunedol Springboard 2016

Caiff Bwyd a Hwyl Caerdydd ei ddarparu mewn cydweithrediad â Dietegwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Chwaraeon Caerdydd a Gwasanaethau Arlwyo Addysg Cyngor Caerdydd. Mae’r partneriaid hyn hefyd yn cefnogi ehangu’r cynllun yn genedlaethol, dan oruchwyliaeth Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru.

@bwydahwylcymru