Dinasoedd Llysiau

Mae Dinas Lysiau Caerdydd yn ymgyrch ledled y ddinas sydd â’r nod o hyrwyddo bwyta llysiau. Mae’r ymgyrch yn ymwneud â chynyddu swm y llysiau sy’n cael eu bwyta drwy newid pethau’n lleol – hyrwyddo llysiau, tyfu llysiau, rhoi mwy o lysiau mewn prydau ysgol, lleihau swm y llysiau sy’n cael eu gwastraffu a llawer mwy.

Rydym yn galw ar fwytai, manwerthwyr, gweithleoedd, ysgolion a thyfwyr i wneud addewid llysiau. Mae’r addewidion canlynol wedi eu gwneud hyd yma:

  • Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig dogn ychwanegol o lysiau am ddim gyda phob pryd ysgol.
  • Mae’r Tîm Ysgolion Iach wedi creu pecyn adnoddau Nerthu eich Disgyblion â Llysiau ar gyfer athrawon a Phecyn Rhieni Rhagor o Bys, i ennyn diddordeb plant ysgol mewn llysiau.
  • Mae Tîm Arlwyo Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi gwneud addewid y bydd pob pryd yn cynnwys 2 ddogn o lysiau ac mae’n cynnig cyrsiau ‘sut i goginio ar gyllideb fach’ i fyfyrwyr a staff.
  • Mae Caffi Wild Thing yn hyrwyddo llysiau a chynllunio swper cymunedol am ddim gan y llysiau a fydd yn weddill o’r rhandir.
  • Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi creu stondin lysiau yn Ysbyty Athrofaol Cymru ac maent yn cynnwys rhagor o lysiau yn eu prydau ym mwyty y Gegin.

Gwnaethom hefyd greu pecyn adnoddau a syniadau i gefnogi gweithleoedd i wneud addewid llysiau. Gall bwyta llysiau ddod â thri budd ar wahân: rhagor o staff yn cyfranogi, arbedion o ran cost ac enw da i’r brand.

Gallai’r camau fod mor syml â dod â chinio a’i rannu, gan gynnwys llysieuyn y mis yn eich cylchlythyr neu dyfu rhai perlysiau ar silff ffenestr.

Mae pecyn cymorth a rhagor o adnoddau ar gael drwy gofrestru yma (nid oes angen ymrwymo i addewid), neu drwy gysylltu â pearl.costello@wales.nhs.uk

Ar gyfer pob math o sefydliadau, os ydych chi’n barod i wneud addewid:

  1. Registerneu login
  2. Cliciwch ‘Actions’
  3. Cliciwch ‘Tell Me More’ ar yr ‘action’ rydych yn dymuno gwneud addewid ar ei gyfer – bydd hyn yn rhoi rhagor o wybodaeth ac adnoddau i chi
  4. Cofrestrwch eich addewid drwy glicio ‘Let’s Do It’ – bydd hyn yn eich galluogi i ychwanegu rhagor o fanylion am eich addewid hefyd

Fel arall, gallwch gysylltu â ni a gallwn ni eich helpu i gofrestru.