Cysylltwch â ni

Os hoffech gael gwybod mwy am Bwyd Caerdydd neu fwyd cynaliadwy, rhowch alwad i ni neu cwblhewch y ffurflen gyswllt isod.

E-bost: pearl.costello@wales.nhs.uk

Busnes a sefydliadau

Os ydych yn cynrychioli sefydliad neu fusnes yn gwneud ymrwymiad i dyfu, prynu, gweini, neu werthu bwyd cynaliadwy, hoffem glywed gennych.

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Rydyn ni hefyd ar Twitter a Facebook, felly os ydych chi eisiau gwybod beth rydyn ni’n ei wneud, dilynwch ni @goodfoodcardiff neu www.facebook.com/FoodCardiff

Gallwch hefyd ddilyn #GoodFoodCardiff i gael awgrymiadau ac ysbrydoliaeth, a defnyddiwch yr hashnod hwnnw i rannu eich llwyddiannau eich hun.

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn ein cylchlythyr misol.

Cysylltu â ni

*Maes gofynnol

Rydym yn addo i beidio byth â rhoi eich manylion i unrhyw un arall