Newyddion

Dim ond yn Saesneg y mae'r testun yma ar gael ar hyn o bryd.
I ofyn am gyfieithiad Cymraeg, cysylltwch â emma@foodcardiff.com

Helpwch i ddatblygu Strategaeth Bwyd Da Caerdydd

Ydych chi’n unigolyn neu’n deulu? Llenwch ein harolwg yma. Ydych chi’n rhan o grŵp, sefydliad neu fusnes? Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad yma.  Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 17 Chwefror – 17 Mawrth 2021 Beth yw Bwyd Caerdydd? Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o unigolion a sefydliadau ar hyd a lled y ddinas. Mae’n […]

Angen Cymorth Strategol Bwyd Caerdydd

Dyddiad cau wedi’i ymestyn tan Chwefror 3ydd Mae Bwyd Caerdydd yn chwilio am weithiwr llawrydd neu gwmni profiadol i roi cymorth i ddatblygiad strategol strategaeth fwyd ar draws y ddinas Cefndir y Prosiect Mae Bwyd Caerdydd yn credu y dylai bwyd fod yn dda i bobl, yn dda i lle rydyn ni’n byw, ac yn […]

Gall Gymru gael y system fwyd fwyaf diogel a chynaliadwy yn y byd

Mae angen Comisiwn System Fwyd i drawsnewid iechyd y cyhoedd, ffermio a’r amgylchedd yn ôl cynghrair polisi newydd. Ddydd Iau, Rhagfyr 3ydd, bydd Cynghrair Polisi Bwyd Cymru – cyfuniad o sefydliadau a rhanddeiliaid sy’n meithrin ac yn hyrwyddo gweledigaeth gyfunol ar gyfer system fwyd Cymru – yn cyflwyno ei Maniffesto i Grŵp Trawsbleidiol ar Fwyd, […]

 Miloedd yn cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref Bwyd Da Caerdydd

Mae miloedd o bobl ar draws y ddinas wedi cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref gyntaf Bwyd Da Caerdydd. Trefnodd grwpiau cymunedol, gerddi, busnesau lleol ac ysgolion 45 o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y ddau fis diwethaf a ddenodd tua 4,000 o bobl a dosbarthwyd mwy na 5,000 o blanhigion llysiau a dyfwyd gan […]

Grantiau ar gael ar gyfer busnesau garddwriaethol bach yng Nghymru

Gyda mwy a mwy o bobl bellach â diddordeb mewn cynhyrchu a thyfu bwyd, a gyda thyfu llysiau gartref ar ei lefel uchaf erioed o ganlyniad i bandemig COVID-19, dyma amser gwych i fusnesau garddwriaethol bach ehangu eu mentrau. Er mwyn helpu i dyfu busnesau garddwriaethol bach sy’n gweithredu yng Nghymru, mae Synnwyr Bwyd Cymru […]

Digwyddiad ar-lein i drafod dyfodol Systemau Bwyd yn Ninas-ranbarth Caerdydd

Ddydd Sadwrn, 7 Tachwedd, bydd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Ninas-ranbarth Caerdydd yn cael cyfle i gyfrannu at drafodaeth am ddyfodol systemau bwyd drwy gymryd rhan yn y digwyddiad ‘Maes i Fforc’ ar-lein. Mewn partneriaeth â Bwyd Caerdydd, bydd y digwyddiad yn cael ei hwyluso gan ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, […]