Newyddion

Dim ond yn Saesneg y mae'r testun yma ar gael ar hyn o bryd.
I ofyn am gyfieithiad Cymraeg, cysylltwch â emma@foodcardiff.com

Learning about food at home during the Covid -19 emergency

Cymraeg yn dod yn fuan! Download the Power Up Your Pupils with Veg packs in English and in Welsh. As many of us find ourselves with a new role of ‘home educator’ you may have found that food related activities have naturally gained an important role in the curriculum. From cooking, baking and growing your own food, there […]

Blog Emma – Bwyta’n dda mewn cegin fach

Emma ydw i a rwyf wedi bod yn ddeietegydd ers 24 mlynedd. Rwy’n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac yn credu bod gan bawb yr hawl i ddeiet cytbwys iach. Rwy’n rhan o dîm gwych o ddeietegwyr a gweithwyr cymorth iechyd y cyhoedd. Rydym yn gweithio gyda phartneriaeth Bwyd Caerdydd i helpu […]

Cynllun bwyd cynaliadwy Caerdydd

Cefnogaeth i fentrau tyfu bwyd lleol, datblygu cynllun bwyd yng nghanol y ddinas, ‘parthau gwahardd’ bwyd cyflym o amgylch ysgolion Caerdydd, ymestyn cyflwyno rhaglen sy’n cynnig prydau bwyd iach i blant yn ystod gwyliau’r ysgol, a mwy o gyfyngiadau ar hysbysebu bwyd sothach yw rhai o’r syniadau sydd wedi’u cynnwys mewn strategaeth fwyd newydd gan […]

Gwnewch yr addewid, bwyta mwy o lysaiu gyda Dinasoedd Llysiau

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad swyddogol yr ymgyrch Dinas Lysiau Caerdydd mewn partneriaeth â sefydliadau ledled y ddinas. Mae bwyta rhagor o lysiau yn cael effaith hynod gadarnhaol ar eich iechyd ac ar yr amgylchedd ond nid yw 80% ohonom yn bwyta digon ohonynt. Mae Dinas Lysiau Caerdydd yn ymgyrch ledled y ddinas […]

Miloedd o fenywod a phlant yn colli allan ar gynllun bwyd iachus yn 2018

Miloedd o fenywod a phlant yn colli allan ar gynllun bwyd iachus yn 2018 • Credir bod teuluoedd yng Nghymru wedi colli allan ar £1.8m o ffrwythau ffres, llysiau a llaeth am ddim • Cyfuniad o elusennau a sefydliadau iechyd yn rhybuddio’r llywodraeth bod mwy na £28m o fwyd iachus wedi’i golli’n genedlaethol Mae Synnwyr […]

Cefnogi Pobl Ifanc o Gymru ar y Siarter Hawl i Fwyd Plant.

Gwnaeth yr Arweinydd Clinigol ar gyfer Dieteg Iechyd y Cyhoedd ac aelod o Fwyd Caerdydd, Emma Holmes, groesawu pobl ifanc o bob rhan o Gymru wrth iddynt ddod i Gaerdydd i alw ar Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, am weithredu gwleidyddol brys ar ansicrwydd bwyd ymysg plant ac ar bolisi bwyd ysgolion. Ymunodd dwy o […]

Rheolwr newydd yn bwriadu dod â ‘bywyd go iawn’ i Farchnadoedd Ffermwyr Caerdydd

Mae Rheolwr Menter newydd wedi’i benodi i reoli un o farchnadoedd ffermwyr mwyaf sefydledig Caerdydd. Penodwyd Carol Adams yn ddiweddar yn Rheolwr Menter Riverside Real Food; a greodd marchnad ffermwyr gwreiddiol Caerdydd sy’n ymddangos ar Arglawdd Taf bob wythnos (gyferbyn â Stadiwm y Principality). Caiff y farchnad (wnaeth ddathlu ei phen-blwydd yn 20 yn ddiweddar) ei […]