Newyddion

Dim ond yn Saesneg y mae'r testun yma ar gael ar hyn o bryd.
I ofyn am gyfieithiad Cymraeg, cysylltwch â emma@foodcardiff.com

Cynllun bwyd cynaliadwy Caerdydd

Cefnogaeth i fentrau tyfu bwyd lleol, datblygu cynllun bwyd yng nghanol y ddinas, ‘parthau gwahardd’ bwyd cyflym o amgylch ysgolion Caerdydd, ymestyn cyflwyno rhaglen sy’n cynnig prydau bwyd iach i blant yn ystod gwyliau’r ysgol, a mwy o gyfyngiadau ar hysbysebu bwyd sothach yw rhai o’r syniadau sydd wedi’u cynnwys mewn strategaeth fwyd newydd gan […]

Gwnewch yr addewid, bwyta mwy o lysaiu gyda Dinasoedd Llysiau

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad swyddogol yr ymgyrch Dinas Lysiau Caerdydd mewn partneriaeth â sefydliadau ledled y ddinas. Mae bwyta rhagor o lysiau yn cael effaith hynod gadarnhaol ar eich iechyd ac ar yr amgylchedd ond nid yw 80% ohonom yn bwyta digon ohonynt. Mae Dinas Lysiau Caerdydd yn ymgyrch ledled y ddinas […]

Miloedd o fenywod a phlant yn colli allan ar gynllun bwyd iachus yn 2018

Miloedd o fenywod a phlant yn colli allan ar gynllun bwyd iachus yn 2018 • Credir bod teuluoedd yng Nghymru wedi colli allan ar £1.8m o ffrwythau ffres, llysiau a llaeth am ddim • Cyfuniad o elusennau a sefydliadau iechyd yn rhybuddio’r llywodraeth bod mwy na £28m o fwyd iachus wedi’i golli’n genedlaethol Mae Synnwyr […]

Cefnogi Pobl Ifanc o Gymru ar y Siarter Hawl i Fwyd Plant.

Gwnaeth yr Arweinydd Clinigol ar gyfer Dieteg Iechyd y Cyhoedd ac aelod o Fwyd Caerdydd, Emma Holmes, groesawu pobl ifanc o bob rhan o Gymru wrth iddynt ddod i Gaerdydd i alw ar Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, am weithredu gwleidyddol brys ar ansicrwydd bwyd ymysg plant ac ar bolisi bwyd ysgolion. Ymunodd dwy o […]

Carol at Riverside Farmers Market

Rheolwr newydd yn bwriadu dod â ‘bywyd go iawn’ i Farchnadoedd Ffermwyr Caerdydd

Mae Rheolwr Menter newydd wedi’i benodi i reoli un o farchnadoedd ffermwyr mwyaf sefydledig Caerdydd. Penodwyd Carol Adams yn ddiweddar yn Rheolwr Menter Riverside Real Food; a greodd marchnad ffermwyr gwreiddiol Caerdydd sy’n ymddangos ar Arglawdd Taf bob wythnos (gyferbyn â Stadiwm y Principality). Caiff y farchnad (wnaeth ddathlu ei phen-blwydd yn 20 yn ddiweddar) ei […]

Mae gan Bwyd Caerdydd gydlynydd newydd!

Mae gan Bwyd Caerdydd gydlynydd newydd! Rydym yn falch o gyhoeddi bod gan Bwyd Caerdydd Gydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy newydd; Pearl Costello. Bydd y Cydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy yn gyfrifol am ddod â sefydliadau ynghyd sy’n gweithio ar brojectau bwyd cynaliadwy ledled y ddinas, i rannu arfer gorau ac i gydweithio i drawsnewid system fwyd […]

Fairtrade-fortnight 2015

Fairtrade Fortnight 2015

Monday 23rd February 2015 – Celebrate Fairtrade Fortnight and choose products that change lives.