Newyddion

Dim ond yn Saesneg y mae'r testun yma ar gael ar hyn o bryd.
I ofyn am gyfieithiad Cymraeg, cysylltwch â emma@foodcardiff.com

Strategaeth Bwyd Da Caerdydd 2021-24

Rydym yn gyffrous i lansio Strategaeth Bwyd Da newydd Caerdydd 2021-24. Mae miloedd o bobl ar draws y ddinas wedi cyfrannu at y cynllun – diolch. Rydym am sicrhau nad yw’r strategaeth yn eistedd ar y silff yn unig – rydym am iddi ysbrydoli gweithredu ar draws y ddinas i wneud y bwyd yr ydym […]

Bwyd Da Caerdydd Rhaglen yr Ŵyl

16 Hydref Drwy’r dydd O’r Plot i’r Pantri – Parc Bute Bydd yr artist Nathan Wyburn yn creu gwaith celf ar raddfa fawr gan ddefnyddio ffrwythau a llysiau a dyfir yn lleol, a gaiff eu coginio drwy gydol yr ŵyl 2-4 Diwrnod Cynhaeaf yr Hydref – Global Gardens Bydd Global Gardens ac Orchard Cardiff yn […]

22 Hydref- Uwchgynhadledd Bwyd Da Caerdydd Ar-lein

Ar ddydd Gwener, 22 Hydref, bydd Bwyd Caerdydd yn lletya’r Gynhadledd Bwyd Da i lansio strategaeth fwyd newydd y ddinas gyfan a 5 Nod Bwyd Da sydd wedi’u datblygu gyda chefnogaeth dros 2,500 o bobl yn y ddinas. Bydd y Gynhadledd Bwyd Da ar-lein yn cynnwys y tri digwyddiad canlynol: 9.30 – 11.00: Meddwl mawr: […]

Bwyd Da Caerdydd Gŵyl Hydref 2021

Cefndir Croeso i ail Ŵyl Hydref Bwyd Da Caerdydd! Mae’r Ŵyl yn rhaglen o ddigwyddiadau bwyd ledled y ddinas wedi’i diogelu rhag Covid-19 sydd â’r nod o helpu cymunedau i dyfu eu bwyd eu hunain, rhannu cynnyrch a chysylltu â chymdogion.  Bydd cymunedau cryfach mewn sefyllfa well i allu adfer ar ôl y cyfnod cloi […]

Caerdydd yn cyrraedd y brig yng Ngwobrau Pys Plîs 2021

Heddiw, cafodd Cymru lwyddiant yn ail Seremoni Wobrwyo flynyddol Pys Plîs lle y cyhoeddwyd enwau’r enillwyr a’r ail orau ar gyfer y cynnydd a wnaed yn 2019/2020.  Gyda chyfanswm o bum enwebiad, aeth Addunedwyr Pys Plîs o Gymru ymlaen i ennill dwy wobr o blith y saith categori – gyda Chaerdydd dod i’r brig yn […]

Prosiect Gardd Salad Caerdydd yn blodeuo

Gardd Salad Caerdydd yn agor ei gweithdy symudol 6 metr gwych ac ysbrydoledig sy’n llawn salad byw, yn swatio yng nghanol Parc Bute Caerdydd.  Bydd ar agor tan 8 Mehefin a bydd yn croesawu mwy na 150 o gyfranogwyr i ddysgu mwy am blannu, tyfu, cynaeafu a choginio dail salad.

Straeon Bwyd Da Caerdydd: Megan Mehnert

Daw’r stori #BwydDaCaerdydd ddiweddaraf gan Megan, sy’n rhan o gymdeithas Enactus ac sy’n astudio Maeth a Dieteteg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Helpwch i ddatblygu Strategaeth Bwyd Da Caerdydd

Ydych chi’n unigolyn neu’n deulu? Llenwch ein harolwg yma. Ydych chi’n rhan o grŵp, sefydliad neu fusnes? Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad yma.  Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 17 Chwefror – 17 Mawrth 2021 Beth yw Bwyd Caerdydd? Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o unigolion a sefydliadau ar hyd a lled y ddinas. Mae’n […]