Newyddion

Dim ond yn Saesneg y mae'r testun yma ar gael ar hyn o bryd.
I ofyn am gyfieithiad Cymraeg, cysylltwch â emma@foodcardiff.com

Caerdydd yn cyrraedd y brig yng Ngwobrau Pys Plîs 2021

Heddiw, cafodd Cymru lwyddiant yn ail Seremoni Wobrwyo flynyddol Pys Plîs lle y cyhoeddwyd enwau’r enillwyr a’r ail orau ar gyfer y cynnydd a wnaed yn 2019/2020.  Gyda chyfanswm o bum enwebiad, aeth Addunedwyr Pys Plîs o Gymru ymlaen i ennill dwy wobr o blith y saith categori – gyda Chaerdydd dod i’r brig yn […]

Prosiect Gardd Salad Caerdydd yn blodeuo

Gardd Salad Caerdydd yn agor ei gweithdy symudol 6 metr gwych ac ysbrydoledig sy’n llawn salad byw, yn swatio yng nghanol Parc Bute Caerdydd.  Bydd ar agor tan 8 Mehefin a bydd yn croesawu mwy na 150 o gyfranogwyr i ddysgu mwy am blannu, tyfu, cynaeafu a choginio dail salad.

Straeon Bwyd Da Caerdydd: Megan Mehnert

Daw’r stori #BwydDaCaerdydd ddiweddaraf gan Megan, sy’n rhan o gymdeithas Enactus ac sy’n astudio Maeth a Dieteteg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Helpwch i ddatblygu Strategaeth Bwyd Da Caerdydd

Ydych chi’n unigolyn neu’n deulu? Llenwch ein harolwg yma. Ydych chi’n rhan o grŵp, sefydliad neu fusnes? Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad yma.  Bydd yr ymgynghoriad ar agor rhwng 17 Chwefror – 17 Mawrth 2021 Beth yw Bwyd Caerdydd? Mae Bwyd Caerdydd yn bartneriaeth o unigolion a sefydliadau ar hyd a lled y ddinas. Mae’n […]

Angen Cymorth Strategol Bwyd Caerdydd

Dyddiad cau wedi’i ymestyn tan Chwefror 3ydd Mae Bwyd Caerdydd yn chwilio am weithiwr llawrydd neu gwmni profiadol i roi cymorth i ddatblygiad strategol strategaeth fwyd ar draws y ddinas Cefndir y Prosiect Mae Bwyd Caerdydd yn credu y dylai bwyd fod yn dda i bobl, yn dda i lle rydyn ni’n byw, ac yn […]

Gall Gymru gael y system fwyd fwyaf diogel a chynaliadwy yn y byd

Mae angen Comisiwn System Fwyd i drawsnewid iechyd y cyhoedd, ffermio a’r amgylchedd yn ôl cynghrair polisi newydd. Ddydd Iau, Rhagfyr 3ydd, bydd Cynghrair Polisi Bwyd Cymru – cyfuniad o sefydliadau a rhanddeiliaid sy’n meithrin ac yn hyrwyddo gweledigaeth gyfunol ar gyfer system fwyd Cymru – yn cyflwyno ei Maniffesto i Grŵp Trawsbleidiol ar Fwyd, […]

 Miloedd yn cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref Bwyd Da Caerdydd

Mae miloedd o bobl ar draws y ddinas wedi cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref gyntaf Bwyd Da Caerdydd. Trefnodd grwpiau cymunedol, gerddi, busnesau lleol ac ysgolion 45 o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y ddau fis diwethaf a ddenodd tua 4,000 o bobl a dosbarthwyd mwy na 5,000 o blanhigion llysiau a dyfwyd gan […]