Newyddion

Dim ond yn Saesneg y mae'r testun yma ar gael ar hyn o bryd.
I ofyn am gyfieithiad Cymraeg, cysylltwch â emma@foodcardiff.com

Gall Gymru gael y system fwyd fwyaf diogel a chynaliadwy yn y byd

Mae angen Comisiwn System Fwyd i drawsnewid iechyd y cyhoedd, ffermio a’r amgylchedd yn ôl cynghrair polisi newydd. Ddydd Iau, Rhagfyr 3ydd, bydd Cynghrair Polisi Bwyd Cymru – cyfuniad o sefydliadau a rhanddeiliaid sy’n meithrin ac yn hyrwyddo gweledigaeth gyfunol ar gyfer system fwyd Cymru – yn cyflwyno ei Maniffesto i Grŵp Trawsbleidiol ar Fwyd, […]

 Miloedd yn cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref Bwyd Da Caerdydd

Mae miloedd o bobl ar draws y ddinas wedi cymryd rhan yng Ngŵyl yr Hydref gyntaf Bwyd Da Caerdydd. Trefnodd grwpiau cymunedol, gerddi, busnesau lleol ac ysgolion 45 o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y ddau fis diwethaf a ddenodd tua 4,000 o bobl a dosbarthwyd mwy na 5,000 o blanhigion llysiau a dyfwyd gan […]

Grantiau ar gael ar gyfer busnesau garddwriaethol bach yng Nghymru

Gyda mwy a mwy o bobl bellach â diddordeb mewn cynhyrchu a thyfu bwyd, a gyda thyfu llysiau gartref ar ei lefel uchaf erioed o ganlyniad i bandemig COVID-19, dyma amser gwych i fusnesau garddwriaethol bach ehangu eu mentrau. Er mwyn helpu i dyfu busnesau garddwriaethol bach sy’n gweithredu yng Nghymru, mae Synnwyr Bwyd Cymru […]

Digwyddiad ar-lein i drafod dyfodol Systemau Bwyd yn Ninas-ranbarth Caerdydd

Ddydd Sadwrn, 7 Tachwedd, bydd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Ninas-ranbarth Caerdydd yn cael cyfle i gyfrannu at drafodaeth am ddyfodol systemau bwyd drwy gymryd rhan yn y digwyddiad ‘Maes i Fforc’ ar-lein. Mewn partneriaeth â Bwyd Caerdydd, bydd y digwyddiad yn cael ei hwyluso gan ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, […]

Learning about food at home during the Covid -19 emergency

Cymraeg yn dod yn fuan! Download the Power Up Your Pupils with Veg packs in English and in Welsh. As many of us find ourselves with a new role of ‘home educator’ you may have found that food related activities have naturally gained an important role in the curriculum. From cooking, baking and growing your own food, there […]

Blog Emma – Bwyta’n dda mewn cegin fach

Emma ydw i a rwyf wedi bod yn ddeietegydd ers 24 mlynedd. Rwy’n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac yn credu bod gan bawb yr hawl i ddeiet cytbwys iach. Rwy’n rhan o dîm gwych o ddeietegwyr a gweithwyr cymorth iechyd y cyhoedd. Rydym yn gweithio gyda phartneriaeth Bwyd Caerdydd i helpu […]

Cynllun bwyd cynaliadwy Caerdydd

Cefnogaeth i fentrau tyfu bwyd lleol, datblygu cynllun bwyd yng nghanol y ddinas, ‘parthau gwahardd’ bwyd cyflym o amgylch ysgolion Caerdydd, ymestyn cyflwyno rhaglen sy’n cynnig prydau bwyd iach i blant yn ystod gwyliau’r ysgol, a mwy o gyfyngiadau ar hysbysebu bwyd sothach yw rhai o’r syniadau sydd wedi’u cynnwys mewn strategaeth fwyd newydd gan […]

Gwnewch yr addewid, bwyta mwy o lysaiu gyda Dinasoedd Llysiau

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad swyddogol yr ymgyrch Dinas Lysiau Caerdydd mewn partneriaeth â sefydliadau ledled y ddinas. Mae bwyta rhagor o lysiau yn cael effaith hynod gadarnhaol ar eich iechyd ac ar yr amgylchedd ond nid yw 80% ohonom yn bwyta digon ohonynt. Mae Dinas Lysiau Caerdydd yn ymgyrch ledled y ddinas […]