Bwyd Da Caerdydd Rhaglen yr Ŵyl

16 Hydref

Drwy’r dydd

O’r Plot i’r Pantri – Parc Bute

Bydd yr artist Nathan Wyburn yn creu gwaith celf ar raddfa fawr gan ddefnyddio ffrwythau a llysiau a dyfir yn lleol, a gaiff eu coginio drwy gydol yr ŵyl

2-4

Diwrnod Cynhaeaf yr Hydref – Global Gardens

Bydd Global Gardens ac Orchard Cardiff yn dathlu Diwrnod Bwyd y Byd gyda gweithgareddau cyfeillgar i deuluoedd gan gynnwys gwasgu a blasu afalau

https://www.eventbrite.co.uk/e/apple-day-at-global-gardens-tickets-188633817827?aff=erelpanelorg

11.30

Hyrwyddo tyfu cymunedol – StarGarAllot (digwyddiad caeedig)

Bydd gwirfoddolwyr, cynrychiolwyr cymunedol a grwpiau tyfu eraill yn ymgynnull i arddangos plot y Faner Werdd, i rannu cawl ac ysbrydoli ei gilydd

https://www.facebook.com/events/1941059416062644

 

17 Hydref

12-4

Cynhaeaf i bawb: Pryd y Gymuned Cyfiawnder Bwyd

Mwynhewch y cyntaf o gyfres o brydau cymunedol sy’n dod â phobl ynghyd i fwynhau pryd blasus, iach sydd wedi’u gwneud o gynnyrch lleol ac wedi’u coginio gan y cogyddion lleol Lauren Saunders (Wild Thing) a Frankie ac Anna (Bacareto)

https://www.instagram.com/cardifffoodjusticecollective/

6.00

Noson Gwis Bwyd a Chyri

Mwynhewch swper cyri a phrofwch eich gwybodaeth am fwyd gyda Noson Gwis Bwyd a Chyri wedi’i threfnu gan Wirfoddolwyr Cymunedol Y Sblot. Cewch ddysgu amryw o ffeithiau anhygoel a diddorol newydd am fwyd ynghyd â chael cyfle i fynd â rysáit blasus adref gyda chi hefyd.

https://www.eventbrite.co.uk/e/fun-food-quiz-curry-night-tickets-188522444707?

18 Hydref

Drwy’r dydd

Arferion Iach i ofalu am y galon – Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru St Paul (Digwyddiad caeedig)

Bydd disgyblion yn Ysgol Gynradd St Paul yn Grangetown yn mwynhau wythnos lawn hwyl, gyda phob dosbarth yn cael y dasg o ymchwilio a dylunio eu bocs bwyd iach eu hunain gan ddefnyddio cyllideb wedi’i dyrannu

20 Hydref

Amser i’w gadarnhau

Cawl Hydref o Blanhigion Bwytadwy – Practis Meddygol Grange

Dathlwch yr hydref yn yr ardd feddygol gymunedol newydd ym Mhractis Meddygol Grange. Dewch ynghyd i wneud cawl “rhandir” gyda chogydd lleol, a mwynhau cerddoriaeth a barddoniaeth yn yr ardd

6.30-8

Cyd-dyfu Rhithwir gyda Green Squirrel

Ymunwch â Green Squirrel am sesiwn cyd-dyfu hydrefol ar-lein, gan gynnwys sgiliau arbed hadau, tyfu madarch i ddechreuwyr ac awgrymiadau ar sut i chwilota am fwyd

https://www.eventbrite.co.uk/e/virtual-grow-along-seeds-and-spores-tickets-168129105681

21 Hydref

Drwy’r dydd

Cerfio Pwmpen – Grassroots (Digwyddiad Caeedig)

Mae Grassroots yn hwyluso dwy sesiwn cerfio pwmpen gyda phobl ifanc, ac yna rhannu stiw pwmpen a llysiau

Drwy’r dydd

Digwyddiad Bwyd – Sgwrs i’r Menwyod

Ymunwch â menywod o wahanol gefndiroedd ethnig a diwylliannol i ddysgu sut i goginio ryseitiau newydd gan ddefnyddio bwyd tymhorol, a thyfu llysiau a ffrwythau iach

22 Hydref 21

Drwy’r dydd

Bocs Bwyd Mawr- Ysgol Feithrin Grangetown (Digwyddiad Caeedig)

Mae Ysgol Feithrin Grangetown yn dathlu agoriad ei Bocs Bwyd Mawr. Bydd y digwyddiad anffurfiol, awyr agored hwn yn gyfle i deuluoedd a phlant Ysgol Feithrin Grangetown ddod at ei gilydd mewn ffordd ddiogel gan gadw pellter cymdeithasol.

9.30-12.30

Gwneud Bara – y Goleufan

Gweithdy gwneud bara am ddim a chyfle i rannu eich syniadau am fwyd yn Trowbridge a Llaneirwg

https://www.facebook.com/hopestmellons/photos/a.100362574890665/393803952213191/

Drwy’r dydd

Uwchgynhadledd Bwyd Da Caerdydd Ar-lein

Bydd uwchgynhadledd Bwyd Da Caerdydd yn lansio Strategaeth Bwyd Da newydd y ddinas a 5 Nod Bwyd Da, gyda siaradwyr ysbrydoledig, cyfle i rwydweithio a llunio cynllun gweithredu.

Drwy’r dydd

Plannu llysiau a chnydau mewn ardal arbennig ar gae’r Ysgol – Ysgol Gynradd Gwaelod-y-Garth (Digwyddiad Caeedig)

Bydd y disgyblion yn treulio dau ddiwrnod yn plannu llysiau ar gae’r ysgol, i’w cynaeafu drwy gydol y flwyddyn.

23 Hydref

10-1 & 2-5

Gwneud Bara – y Goleufan

Gweithdy gwneud bara am ddim a chyfle i rannu eich syniadau am fwyd yn Trowbridge a Llaneirwg

https://www.facebook.com/hopestmellons/photos/a.100362574890665/393803952213191/

3-6

Diwrnod Afal – Hen Lyfrgell y Sblot

Mae Orchard Cardiff yn cynnal gweithdy cadw afalau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, gan rannu gwybodaeth am yr holl wahanol ffyrdd y gellir cadw afalau neu ffrwythau eraill

https://www.eventbrite.co.uk/e/apple-day-tickets-185979990157

Drwy’r dydd

Coginio a Thyfu yng Ngŵyl yr Hydref – Gardd Gymunedol Mackintosh

Ymwelwch â’r ardd gymunedol i gael cawl hydref, bara organig a phlatiad o  ffrwythau ffres; gyda phecynnau tyfu ac arddangosfeydd garddio

https://www.facebook.com/events/300023658309344/ 

24 Hydref

Amser i’w gadarnhau

Dathlu Gwobr Baner Werdd 2021 – Gardd Gymunedol Plasnewydd (Digwyddiad Caeedig)

Bydd gwirfoddolwyr Gardd Gymunedol Plasnewydd yn cyfnewid awgrymiadau ar goginio a thyfu o wahanol wledydd ac yn cynllunio’r cnydau ar gyfer y flwyddyn nesaf

Amser i’w gadarnhau

Dewch i adnabod eich Gardd Gymunedol a’ch Canolfan Wirfoddoli leol – Neuadd a Gardd Gymunedol Sant Pedr

Dewch i ddysgu am am Neuadd a Gerddi Cymunedol Sant Pedr, gyda theithiau anffurfiol o amgylch y gerddi sy’n cynnwys ardaloedd tyfu bwyd, tai gwydr a thwnnel polythen

https://www.facebook.com/102698677754684/photos/a.162318091792742/635343917823488 

Comments are closed.