Beth yw’r Rhwydwaith Lleoedd Bwyd Cynaliadwy?

Mae Caerdydd yn rhan o rwydwaith o lefydd ledled y DU sy’n credu bod bwyd yn gallu newid y ffordd rydyn ni’n byw er gwell.

Mae gan bob lle yn y Rhwydwaith ei ddull ei hun o roi bwyd iach a chynaliadwy wrth ei wraidd, ac rydym i gyd yn rhannu ein llwyddiannau ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Lleoedd Bwyd Cynaliadwy a’r Rhwydwaith yn www.sustainablefoodplaces.org


Mae Caerdydd yn Lle Bwyd Cynaliadwy Efydd

Ym mis Mawrth 2015, enillodd Bwyd Caerdydd statws Dinas Bwyd Cynaliadwy Efydd a dod yn un o’r Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy cyntaf (Lleoedd Bwyd Cynaliadwy bellach) yn y DU. Yn 2019 adnewyddwyd ein Dyfarniad Efydd ac rydym wedi ein cyffroi gan y gwaith o ymgyrraedd at ennill statws Arian.

Gallwch weld ein cais am y dyfarniad Efydd yma:

Bwyd Caerdydd dyfarniad Efydd (pdf)

Bronze Application