Rydym yn rhan o Rwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy

sustainable-cities-logMae Caerdydd yn rhan o rwydwaith o ddinasoedd ar draws y DU sydd o’r farn y gall bwyd newid y ffordd yr ydym yn byw er gwell.

Mae gan bob dinas yn y Rhwydwaith ei dull ei hun o wneud bwyd iach a chynaliadwy yn greiddiol i’w dinas, ac rydym i gyd yn rhannu ein llwyddiannau ac yn dysgu oddi wrth ein gilydd.

Mae mwy o wybodaeth am Raglen Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy a’r Rhwydwaith yn www.sustainablefoodcities.org