Dyma Pearl, Cydlynydd Bwyd Caerdydd

Pearl Costello yw ein Cydlynydd Dinas Bwyd cynaliadwy. Mae hi’n gweithio gyda sefydliadau a grwpiau ledled Caerdydd, gan roi cyngor a chymorth i’w helpu i newid y ffordd y maent yn cynhyrchu, prynu, defnyddio a pharatoi bwyd.

Efallai fod eich sefydliad eisoes wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, yr amgylchedd ac economi Cymru, neu efallai fod angen rhywfaint o help arnoch i ddechrau arni. Beth bynnag yw’r achos, hoffem glywed oddi wrthych.

Cysylltwch â Pearl am sgwrs neu i drefnu cyfarfod.

E-bost: pearl.costello@wales.nhs.uk