Dyma Katie, Cydlynydd Bwyd Caerdydd

Katie Palmer yw Cydlynydd Bwyd Caerdydd. Mae’n gweithio gyda sefydliadau a grwpiau ar draws Caerdydd, yn rhoi cyngor ac yn eu cynorthwyo i newid y ffordd y maent yn creu, prynu, defnyddio a pharatoi bwyd.

Efallai fod eich sefydliad eisoes wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol ar iechyd, yr amgylchedd ac economi Cymru, neu efallai fod angen cymorth arnoch i ddechrau ar y gwaith. Y naill ffordd neu’r llall, byddai’n braf clywed oddi wrthych.

Cysylltwch â Katie am sgwrs neu i drefnu cyfarfod.

KatieFfôn: 029 2183 2110

Ebost: katie.palmer2@wales.nhs.uk