Cyngor Bwyd Caerdydd

Cafodd Cyngor Bwyd Caerdydd ei greu ym mis medi 2012. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o brif sefydliadau cyhoeddus, busnesau ac elusennau Caerdydd.

Mae Cyngor Bwyd Caerdydd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn o leiaf i rannu gwybodaeth ac edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â bwyd fel gordewdra a gwastraff bwyd. Mae’n canolbwyntio ar wneud bwyd diogel, maethlon, cynaliadwy a blasus ar gael i bawb.

Y Cyngor Bwyd sydd yn goruchwylio Bwyd Caerdydd.

Aelodau o’r Cyngor Bwyd

Mae Bwyd Caerdydd yn ffodus o fod yn gweithio gyda sefydliadau mor rhagorol. Edrychwch pwy sydd yn gysylltiedig: